Grąžinimo ir garantijos sąlygos

 1. Detalių garantijos sąlygos:

 2. Originaliai transporto priemonės detalei suteikiamas 2 metų garantijos terminas, išskyrus atvejus, kai detalės gamintojas suteikia trumpesnį detalės galiojimo terminą. Tokiu atveju detalei galioja detalės gamintojo suteiktas garantijos terminas. Garantija galioja tik tuo atveju, jei detalė buvo transporto priemonėje sumontuota pas įgaliotą atstovą ir/ar tinkamą įrangą turintį servisą bei laikantis remonto darbų technologijų (kilus ginčui, Detalių tiekėjas turi teisę, o klientas pareigą, pateikti detalės montavimo darbų eigos nuotraukas). 3. Detalių keitimo ir grąžinimo sąlygos:

 4. Pirkėjas turi teisę per keturiolika dienų nuo detalės perdavimo jam pakeisti nusipirktą detalę analogiška kitokių matmenų, formos, spalvos, modelio ar komplektiškumo detale. Jeigu keičiant detalę susidaro kainų skirtumas, pirkėjas su pardavėju privalo atsiskaityti pagal perskaičiuotas kainas. Jeigu pardavėjas neturi pakeitimui tinkamos detalės, tai pirkėjas, atsižvelgiant į žemiau nurodytus reikalavimus bei išimtis, turi teisę per keturiolika dienų nuo detalės perdavimo jam grąžinti detalę pardavėjui ir atgauti už ją sumokėtą kainą.


  Grąžinama detalė turi būti originalioje pakuotėje, nenaudota, nesugadinta, nepraradusi prekinės išvaizdos ir su visais jai priklausančiais priedais. Keičiant ar grąžinant detalę, pirkėjas privalo pateikti įrodymus, patvirtinančius, kad jis detalę pirko iš pardavėjo.


  Pirkėjui pageidaujant grąžinti užsakytą kokybišką, nenaudotą transporto priemonės detalę, pardavėjas ją priims atgal su sąlyga, jog pirkėjas padengs visas pardavėjo patirtas detalės grąžinimo išlaidas, kurių dydis priklauso nuo detalės gamintojo/tiekėjo taikomų pirkėjui baudų už detalės grąžinimą bei padengs detalės siuntimo išlaidas.


  Jei pirkėjo užsakyta kokybiška originali transporto priemonės detalė jam yra netinkama dėl paties pirkėjo pateiktos užsakant detalę klaidingos apie detalę informacijos, detalė negalės būti grąžinta pardavėjui.


  Detalė negalės būti keičiama ar grąžinta pardavėjui jei detalė pirkėjui buvo pagaminta pagal specialų užsakymą.


  Pardavėjas turi teisę netenkinti pirkėjo reikalavimo pakeisti nusipirktą tinkamos kokybės detalę analogiška detale arba grąžinti sumokėtus pinigus jei tokia norima pakeisti ar grąžinti tinkamos kokybės detalė yra numatyta prekių, kurios gali būti grąžinamos tik esant pardavėjo sutikimui, sąraše (Vyriausybės patvirtintų Mažmeninės prekybos taisyklių 17 punktas).